Co najmniej 165 000 podpisów! Dzięki za dokonanie wypychania!

Unia Europejska nie dokończyła sprawy dotyczącej rekinów.

Od pięciu lat organizacja Shark Alliance, urzędnicy działów rybołówstwa i ochrony środowiska Unii Europejskiej, oraz członkowie Parlamentu Europejskiego prowadzą dyskusje o potrzebie lepszej ochrony rekina. Podczas kiedy działania na rzecz zapobiegania nadmiernym połowom stopniowo ewoluują, wadliwe rozporządzenie UE dotyczące zakazu obcinania płetw (marnotrawnej praktyki odcinania płetw rekinom i wyrzucania tuszy z powrotem do morza) wymaga zdecydowanej poprawy. W końcu jednak znaleźliśmy się na końcowych etapach decydującej debaty o odcinaniu płetw, ale potrzebny jest Twój głos — teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej — aby zapewnić, żeby decydenci polityczni oparli się naciskom przemysłu i ochronili rekiny, raz na zawsze.

Podpisz teraz naszą petycję wzywającą ministrów rybołówstwa UE do ochrony rekinów przed przełowieniem i odcinaniem płetw.

Szanowny Panie Ministrze!

Unia Europejska nie dokończyła sprawy dotyczącej rekinów. Wzywam Pana do zapewnienia wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze Wspólnotowego planu działań na rzecz ochrony rekina, zwłaszcza w zakresie wzmocnienia zakazu obcinania płetw — marnotrawnej praktyki odcinania płetw rekinom i wyrzucania tuszy z powrotem do morza.

Ponad dwa lata temu ministrowie UE przyjęli Plan działania, jednakże połowy na rekiny w dalszym ciągu prowadzone są bez żadnych ograniczeń, wiele zagrożonych gatunków ciągle nie ma żadnej ochrony, zaś Wspólnotowy zakaz obcinania płetw ma duże luki umożliwiające obcinanie płetw rekinom bez żadnej kontroli czy kary. W szczególności usuwanie płetw rekinom na morzu przeszkadza w skutecznym egzekwowaniu prawa, stąd należy skończyć z tą praktyką, bez żadnych wyjątków.

Aby ochronić ten wrażliwy gatunek musimy:

Rekiny, jako drapieżniki, odgrywają istotną rolę w górnej części łańcucha morskiego. Polityka UE ma wpływ na rekiny na całym świecie. Niezbędne jest Pana przywództwo do ochrony rekinów przed przełowieniem i odcinaniem płetw.

A directory of moneylenders

Dziękujemy.

Każdego roku, w październiku, członkowie Shark Alliance w Europie organizują tydzień różnych działań *popularyzujących wiedzę* na temat rekinów, potrzeby i możliwości ich ochrony, oraz w celu zebrania nowych głosów, które żądają od politycznych decydentów zapewnienia przyszłości i zdrowia populacji rekinów.